| Wereldwijde VOC-activiteiten

Via de groene stippen op deze wereldbol kunt u meer te weten komen over de locaties waar de VOC actief is geweest.
U activeert een projectie door de wereldbol zo te draaien dat de groene stip in het midden van het ronde kijkvenster boven de globe komt te liggen. Op het scherm rechts van de wereldbol krijgt u dan informatie over de locatie en een selectie van afbeeldingen. Op het scherm links kunt u die afbeeldingen een voor een bekijken.

Draai aan de wereldbol en zoom in op de verschillende locaties waar de VOC actief is geweest: Wat is daar nog van over?