Oost-Indische huizen

Een reiziger die in de 17e en 18e eeuw een van de zes VOC-steden bezoekt, zal moeilijk aan de compagnie kunnen ontsnappen. De aanwezigheid van de VOC leidt namelijk niet alleen tot grote economische bedrijvigheid in al deze steden. Ook het stadsbeeld verandert ingrijpend.

Elke VOC-kamer is verantwoordelijk voor het maken en bevoorraden (‘uitreden’) van zijn schepen naar Indië. Dat betekent dat al snel na de oprichting van de compagnie behoefte ontstaat aan meer ruimte om schepen te kunnen bouwen. In de loop van de eeuw verrijzen er dan ook overal nieuwe VOC-scheepswerven.
Maar dat is niet het enige. De bewindhebbers van elke kamer hebben natuurlijk ook een ruimte nodig om bij elkaar te kunnen komen en te vergaderen. Niet zelden proberen deze Oost-Indische huizen iets van de grootsheid van de compagnie tot uitdrukking te laten komen in de architectuur. Zeker in de minder omvangrijke steden als Hoorn en Enkhuizen drukt de VOC een groot stempel op het stedelijke leven in de 17e en 18e eeuw.

-> Vervolg uw route door langs het octrooi te lopen tot aan de tekst over Kaap de Goede Hoop.