De Khoikhoi

De Khoikhoi

Deze tekeningen van de Khoikhoi zijn gemaakt door een kunstenaar, die waarschijnlijk in dienst is van de VOC. Het zijn de enige beelden van een Europese ooggetuige in de 17e-eeuwse kaapkolonie. De portretten zijn uniek omdat ze een realistisch en geen stereotiep beeld geven van de Khoikhoi. Deze schetsen zijn pas in 1986 ontdekt in de Nationale Bibliotheek van Zuid-Afrika.