Coen voor de rechtbank (zie linker schuiflade in vitrine)

Het standbeeld van Coen in Hoorn roept veel emoties en discussie op. Met ‘De zaak Coen’ speelt het Westfries Museum hierop in. Deze expositie in de vorm van een rechtszaak met publieksjury moet het debat stimuleren. In dit filmpje is Maarten van Rossem in de rol van rechter aan het woord.

Fragment uit ‘De zaak Coen’
2012
Bruikleen Westfries Museum, Hoorn