32 | Octrooigebied

Deze kaart toont het octrooigebied waar alleen de VOC handel mag drijven namens de Staten-Generaal: ten oosten van Afrika en ten westen van Zuid-Amerika. Hij geeft een indrukwekkend beeld van de enorme omvang van het gebied waarin de compagnie actief is; van Kaap de Goede Hoop tot aan Japan.  

Lees meer

12 | VOC-octrooi

Een indrukwekkend zegel en kostbaar perkament; het VOC-octrooi is een belangrijk document en een topstuk in de collectie van het Nationaal Archief. Het geeft de VOC het alleenrecht voor de handel op Azië. De voorcompagnieën – Nederlandse compagnieën die al vóór 1602 handel drijven met Indië – gaan vanaf 20 maart 1602 op in de VOC.  

Lees meer