Boudewijn Büch en de dodo

Fragmenten uit De wereld van Boudewijn Büch
Uitgezonden op 7 maart 1992 door de VARA
Bruikleen Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum