90. Nederlandse handelsposten in de Perzische Golf

De verkenningstochten van de Nederlanders voor de kust van Oman en de Verenigde Arabische Emiraten rond het jaar 1645 leveren veel nieuwe kennis op. De maker van deze kaart gebruikt die informatie om een Portugees voorbeeld aan te vullen. De Nederlandse vlaggen geven aan waar de VOC-kantoren bij de plaatsen Basra en Gamron (nu de stad Bandar Abbas in Iran) zijn gevestigd.