89. Nieuwe impuls voor handel

Koning Willem I wil aan het begin van de negentiende eeuw proberen de VOC nieuw leven in te blazen. Hij richt in 1824 de Nederlandsche Handel-Maatschappij op om de handel met Nederlands-Indië onder andere in koffie op gang te brengen.