77. Javakoffie

Met enige verbazing vertelt gouverneur-generaal Van Hoorn aan de Heren Zeventien hoe goed de koffieboompjes in zijn tuin groeien: “tot curieusheid in mijn thuijn (…) dies groeisaemheijd ervaren sijnde”.  Deze brief is de aftrap van de grootschalige koffiecultuur op Java na 1707. Wat begint met een paar uit Malabar naar Indië gesmokkelde plantjes, groeit in bijna tien jaar uit tot een bloeiende koffiecultuur op Java.