72. Een nieuwe directeur voor Perzië

Gouverneur-generaal Antonio van Diemen en de Raad van Indië benoemen Wollebrand Geleynssen tot directeur van de handel van de VOC in Perzië. Het is een grote, nieuwe stap in zijn loopbaan. Hij heeft eerder al carrière gemaakt bij de VOC in het noordwesten van India.