70. De eerste Nederlander in Mokka

In zijn Korte historiael ende journaelsche aenteyckeninghe schrijft VOC-koopman Pieter van den Broecke over zijn handelsreizen in Perzië en Jemen. Hij merkt dat de inwoners van de stad Mokka nog nooit een Nederlander hebben gezien: “met groote verwonderinghe van d’Inwoonders (om datter noyt te vooren yemandt van onse Europische natie gheweest waren”. :

In 1620 begint de VOC een handelskantoor in Mokka. Maar de Heren Zeventien zijn niet tevreden met de resultaten. Daarom sluiten zij de vestiging drie jaar later al weer.