69. Een teken van vriendschap

De sjah van het Perzische Rijk stuurt als teken van vriendschap zijn dienaar naar de Republiek. Hij biedt de Nederlanders handelsvrijheid in zijn rijk aan: “Ick presenteer Mijn Landt open voor de Coopluyden van V Landt, om te gaen ende te comen, handelen, coopen ende vercoopen (…) ende sullen beiegent werden, met mijn Hert ende liefde als Mijn eijgen Soon.”