64 | Mauritius

Op Mauritius is een overvloed aan schoon water, vruchten, vissen en vogels. Het is daardoor de perfecte tussenstop voor VOC-schepen op hun reis naar Azië. Admiraal Wybrand van Warwijck vernoemt het eiland naar stadhouder prins Maurits. In 1638 vestigen de Nederlanders er een kleine kolonie.