6. De gezagsverhoudingen aan boord

‘Dom, ruw en ijdel’, zo wordt Cornelis de Houtman door tijdgenoten wel genoemd. De Amsterdamse ‘Compagnie van Verre’ kiest hem toch als bevelvoerder van de ‘Eerste schipvaart op Oost-Indië’ in 1595. De bewindhebbers stellen regels op voor de gezagsverhoudingen aan boord. Misschien heeft de reputatie van De Houtman hierbij wel een rol gespeeld.