58 – Panorama van Stellenbosch

De stad Stellenbosch dankt zijn naam aan de VOC-gouverneur Simon van der Stel. In 1679 vestigen de eerste kolonisten zich hier. Wijnbouw wordt als snel belangrijk. Maar wie zijn de oorspronkelijke bewoners van dit gebied? Over de rechten van deze Khoikhoi en San wordt nauwelijks gesproken.

De opvattingen over landeigendom van de Nederlanders aan de ene kant en de Khoikhoi en San aan de andere staan lijnrecht tegenover elkaar. De Khoikhoi en San vinden dat land van iedereen is. Iedereen mag het dan ook gebruiken. De omgang met land is gebaseerd op delen en ruilen. De VOC daarentegen is van mening dat land dat zij met geweld hebben veroverd of gekocht, het exclusieve eigendom van de compagnie is en blijft. Een confrontatie van deze twee onverenigbare wereldbeelden kan niet anders dan tot heftige botsingen leiden.