56. Land voor vrije boeren

De VOC legt de eerste landuitgiftes aan vrije boeren vast in deze Kaapse resoluties (besluiten). De boeren moeten voorzien in de groeiende behoefte aan voedsel voor de opvarenden. Op zoek naar vruchtbare grond trekken de boeren steeds verder landinwaarts en verstoten zo de oorspronkelijke bewoners. De boeren vormen een nieuwe bevolkingsgroep die steeds geïsoleerder raakt van de Europese cultuur.