55. Krotoa, een Khoikhoi-meisje

In de dagboeken van dagelijkse gebeurtenissen aan de Kaap (‘dagregisters’) schrijft Van Riebeeck regelmatig over Krotoa. Zij is een Khoikhoi meisje dat hij in huis neemt als bediende van zijn vrouw. Zij noemen haar al snel Eva. Vlak voordat Van Riebeeck uit de Kaap vertrekt in 1662, laat Eva zich dopen.
In 1664 trouwt zij met de Deense VOC-chirurgijn Peter Havgard. Hij heeft de Nederlandse naam Pieter van Meerhoff aangenomen. De kinderen van Eva en Pieter van Meerhoff zijn de eerste kleurlingen in Zuid-Afrika.