55 – Krotoa, een Khoikhoi-meisje

In de dagboeken van dagelijkse gebeurtenissen aan de Kaap (‘dagregisters’) schrijft Van Riebeeck regelmatig over Krotoa. Zij is een Khoikhoi-meisje dat hij in huis neemt als bediende van zijn vrouw. Zij noemen haar al snel Eva. Vlak voordat Van Riebeeck in 1662 uit de Kaap vertrekt, laat Eva zich dopen.
De bronnen geven geen uitsluitsel of Krotoa een tot slaaf gemaakte bediende is. Maar het geven van nieuwe namen is een veel voorkomend gebruik; daardoor wordt de eigen identiteit van de betrokkenen uitgewist. Ook al lezen we in de documenten van Van Riebeeck over Krotoa, haar eigen stem horen we niet. Evenmin als die van de vele anderen die zich in vergelijkbare posities bevinden. De verhalen over de oorspronkelijke Kaapse bewoners kunnen we alleen via een omweg reconstrueren als we tussen de regels van de Nederlandse documenten door lezen.