54. Een fort aan de Kaap

“… dat wij de geprojecteerde forteresse afgesteecken hebben ende daer aen werckende sijn met goeden ijver.” Met deze brief stelt Jan van Riebeeck de Heren Zeventien op de hoogte van de voortgang van de bouw van een fort aan de Tafelbaai in Kaap de Goede Hoop. In opdracht van de VOC zet hij hier in 1652 een verversingspost op.