51. Instrumenten van scheepschirurgijn Cornelis Solingen

VOC-chirurgijn Cornelis Solingen maakt veel van zijn instrumenten zelf. De papegaaienbektang moet gebroken botten vasthouden bij het zetten van de breuk. De dubbele zaag wordt gebruikt bij amputaties van ledematen. De mondschroef moet de mond van de patiënt openhouden om zo de vingers van de chirurgijn te beschermen bij het trekken van kiezen – zonder verdoving!