45. Nieuwe cartografische kennis

Deze kaart uit 1760 is veel gedetailleerder dan de kaarten uit de Blaeu-atlas van honderd jaar eerder. Het is het resultaat van veel nieuwe kennis op het gebied van cartografie. De kaart is onderdeel van een omvangrijke handgetekende atlas van Gerrit de Haan. Hij is hoofd van het kaartenmakersbedrijf van de VOC in Batavia.