43 | Positie op zee

Op zee is het lastig te beoordelen waar je bent. Met dit instrument bepaalt de schipper hoe noordelijk of zuidelijk hij zich bevindt – de breedtegraad. Dit doet hij door de hoek van de zon of een ster ten opzichte van de horizon te meten. In de 17e eeuw is het nog niet mogelijk om de lengtegraad precies te bepalen.