41. Verantwoordelijk

Kaarten en navigatie-instrumenten zijn belangrijke hulpmiddelen aan boord. Maar niet alle schippers gaan daar even zorgvuldig mee om: er worden regelmatig spullen gestolen. De VOC neemt daarom maatregelen. Elk van de navigatieofficieren (schipper, opperstuurman, onderstuurman en derde waak) krijgt de verantwoordelijkheid voor een bepaald aantal gereedschappen en kaarten. Zij tekenen voor ontvangst van de spullen en bij terugkeer wordt gecontroleerd of alles nog aanwezig is. Als er iets ontbreekt, moeten ze de kosten zelf betalen.