38 – De Grote Atlas

De Grote Atlas van Blaeu is niet alleen een fraai bewijs van de vaardigheid en nauwkeurigheid van de kaartenmakers van de VOC. Kaarten en atlassen zijn ook instrumenten van macht en overheersing. Door gebieden als exclusief VOC-terrein te claimen en dat ook op kaarten vast te leggen, bevestigt de VOC zijn positie als koloniale macht.