36. Zeegezicht

Met veel oog voor detail schildert Hendrick Vroom de bedrijvigheid op zee en op het schip. Dit type schepen vertrekt vanaf het einde van de zestiende eeuw op grote schaal naar Indië. Omdat deze schepen door zowel de VOC als de Nederlandse marine wordt gebruikt, is het niet duidelijk of Vroom ons hier handels- of oorlogsschepen voorschotelt.
Zijn eigen naam zet hij op de vlag in het midden van het schilderij. Op de kleinere vlag rechts daarvan staat de datering.

Hendrick Cornelisz Vroom is een van de eerste Europese schilders van zeegezichten. Hij specialiseert zich in dit genre nadat hij aan het einde van de 16e eeuw schipbreuk lijdt voor de kust van Portugal. Hij maakt een schilderij van deze avontuurlijke gebeurtenis en weet dit goed te verkopen. Dat doet hem besluiten om zeeschilder te worden.