34 – Verheerlijkt en verguisd

Het portret van Jan Pieterszoon Coen toont ons misschien wel de meest bekende, maar zeker niet de enige hoge VOC-functionaris die grootschalig geweld heeft gebruikt. De bijna 200 jaar van het bestaan van de compagnie kent slechts een paar jaar waarin niet wordt gevochten.
De VOC deinst er niet voor terug om geweld te gebruiken om met lokale én Europese tegenstanders af te rekenen. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Arnold Vlaming van Oudshoorn is verantwoordelijk voor de ontvolking van Hoamoal, het westelijk schiereiland van Seram in de Molukken, tijdens de Grote Ambonse oorlog (1650-1655). Ook roeit hij de kruidnagelteelt op het eiland uit.
Cornelis Speelman verovert in 1667 met veel geweld en verlies aan mensenlevens Makassar, de belangrijkste inheemse concurrent van de VOC in het oosten van de Indonesische archipel.