28. Uitloopboekjes

Alle schepen die in de 18e eeuw voor de VOC naar Indië zijn gevaren, zijn vermeld in dit uitloopboekje. Soms staan er ook aantekeningen bij over de terugreis naar de Republiek, de omvang van de bemanning (aantal “koppen”), namen van schippers en bouwjaar, lengte en tonnage (volume) van de schepen.

Het personeel van de VOC bestaat voor een groot deel uit buitenlandse arbeidskrachten. Van het personeel  dat in de 17e en 18e eeuw naar Indië afreist, komt tussen de 25 en 50% niet uit de Republiek. De zeelieden komen voornamelijk uit Scandinavië, de Duitse kustgebieden en de kustplaatsen in Zuid-Nederland (het huidige België). Als de VOC vanaf het midden van de 17e eeuw steeds meer arbeidskrachten nodig heeft, haalt zij haar personeel ook uit India en de Indonesische eilanden.