2 | Varen met het oog op de havens

Op deze ‘portulaan’ (van het Latijnse woord voor haven: portus) zijn de zeekusten met havens heel duidelijk te zien. Die zijn tot het einde van de Middeleeuwen de belangrijkste bakens voor schippers. Pas in de loop van de 16e eeuw wagen schepen zich ook op de oceaan, buiten het zicht van de havens. Daarvoor hebben ze een ander type kaart nodig, de zogenaamde ‘overzeiler’.