199. Handelsdelegatie

De VOC probeert met delegaties handelsrelaties met de Zuid-Chinese kust aan te knopen. Johan Nieuhof gaat met enkele van deze handelsmissies mee, en doet uitgebreid verslag over de reizen en het Chinese hof in Peking. Hij beschrijft niet alleen “het verrichten des Gezandtschaps”, maar ook “alle vreemdigheden, en verhaalwaerdigedingen, die hem op de reys zyn voor gekomen”. Bovendien bevat het boek meer dan 150 schetsen “die van niemandt tot noch toe uit Sina gebracht zyn”. De boeken van Nieuhof zijn vrijwel de enige bron over China in Europa in die tijd.