191. Overgave

Na een maandenlang beleg dwingt Coxinga VOC-gouverneur Coyett tot overgave. Hij legt hem een verdrag van 16 artikelen voor. De belangrijkste punten zijn de overgave van Fort Zeelandia en de aanwezige handelsgoederen, toestemming voor de Nederlanders om met levensmiddelen aan boord van hun schepen te gaan en een vrijgeleide voor de Chinezen om het Fort te verlaten.