190. Memoires van een VOC-gouverneur

Frederick Coyett is de laatste VOC-bevelhebber van Formosa. Onder zijn leiding valt fort Zeelandia in handen van de Chinezen. In Batavia wordt hij ter dood veroordeeld omdat hij onnodig zou hebben gecapituleerd. Het vonnis wordt niet voltrokken, wel wordt Coyett levenslang verbannen naar het oosten van de Indische archipel. In 1674 wordt zijn verbanning opgeheven, onder voorwaarde dat hij zich vestigt in de Republiek, nooit meer terugkeert in Azië en niets loslaat over Formosa. Na zijn terugkeer in de Republiek schrijft Coyett onder pseudoniem zijn visie op de geschiedenis van Formosa.