184 | Bidden voor een behouden vaart

Stormen, muiterij, gebrek aan voedsel en water, schipbreuk; VOC-schepen moeten vele gevaren trotseren onderweg. De opluchting is dan ook groot als er weer een groot obstakel veilig gepasseerd is. Om stil te staan bij een veilige passage van een gevaarlijk stuk van de route is een gebed opgenomen in de instructie voor boordpredikanten en ziekentroosters. Het gebed vraagt ook om bescherming tegen alle “listige aanslagen en openbaar gewelt der Heidenen, Mahometaanen en booze Christenen”.