179. Schoon drinkwater

Met drinkwater moet je zuinig omspringen; er kan maar een beperkte voorraad mee aan boord en in warme gebieden bederft het snel. De bemanning moet het water met de tanden op elkaar drinken om geen ongedierte binnen te krijgen. Het is daarom een enorme verbetering als er aan het einde van de 17e eeuw een distilleermachine komt die van zout zeewater zoet drinkwater kan maken: het waterwerk. Het water is dan “van allen stank gezuiverd” en “smaaklijk om te drinken”.
Maar er moet veel stookhout meegenomen worden om het waterwerk tijdens de tocht te laten werken. Die ruimte kan niet worden gebruikt om kostbare handelsgoederen op te slaan. De VOC besluit daarom al snel de destilleermachine niet meer mee te nemen op de vaarten naar Indië.