175 | Achter en voor de mast

Vanaf het bovendek, achter de mast, kijkt de schipper uit over het voordek. Het is een wereld van verschil of je ‘achter de mast’ of voor de mast leeft. Achter de mast eten de officieren, kooplui en passagiers van een gedekte tafel en slapen ze in comfortabele hutten. De gewone bemanning moet zich voor de mast en onder het dek zien te redden onder vaak miserabele omstandigheden.