162. Slopen uit respect

Eerst, van 1609 tot 1639, wonen de Hollanders in Hirado in bestaande houten huizen. Hun handelsgoederen slaan zij op in Japanse gebouwen aan de kade. De zaken gaan goed en VOC-opperhoofd Nicolaas Coeckebacker bouwt in 1639 een stenen pakhuis. Maar hij heeft vooraf geen toestemming aan de shôgun gevraagd en bovendien verwijst de gevelsteen naar de christelijke jaartelling, terwijl het christendom dan verboden is in Japan. De Japanse regering geeft daarom bevel het stenen gebouw onmiddellijk af te breken. François Caron, het hoofd van de VOC op Hirado, volgt dit bevel meteen op. Hij beseft het belang van respect voor de Japanse shôghun. Met zijn snelle actie weet hij erger te voorkomen en zorgt hij ervoor dat het aanzien van de Nederlanders in Japan stijgt.