160. Bron voor reconstructie

In 2011 is het pakhuis dat is afgebroken in 1640 herrezen. Het Nederlandse architectenbureau De Kat & Vis gebruikt de originele plattegrond en een oude rekening als bronnen voor de reconstructie. De oorspronkelijke boekhouding is heel nauwkeurig; die beschrijft niet alleen het type bouwmateriaal en het aantal stenen, maar zelfs de afmetingen van elke steen. In het nieuwe pakhuis is een historisch museum gevestigd.
Beelden van het gereconstrueerde pakhuis zijn te zien in de film op het scherm achter u.