16. Kritiek op de VOC (zie schuiflade in vitrine)

“… hoe schadelijck sulcx is ende streckende tot ondienste van deze Landen.” Isaac le Maire heeft veel kritiek op de VOC. Hij is fel tegen haar plannen om het octrooigebied uit te breiden. Hij vindt dat de Staten-Generaal dit moeten verbieden. Ook is hij van mening dat de VOC zich moet beperken tot de specerijenhandel. Bovendien verdienen volgens hem de bestuurders meer geld aan de handel dan de aandeelhouders en dat vindt hij niet in de haak. Le Maire stuurt zijn belangrijkste punten van kritiek aan Johan van Oldenbarnevelt, de landsadvocaat van de Staten van Holland.