155. Rekening van een hofreis

De hofreis is elk jaar weer een hele onderneming. Maar liefst een paar honderd man gaat mee: tolken, bewakers, beambten, verzorgers en lastdragers. Verschillende geschenklijsten met de bijbehorende kosten zijn bewaard gebleven. Op deze rekening van de hofreis uit 1645 staan de totale kosten vermeld: 758 gulden, een aanzienlijk bedrag. De laatste hofreis vindt plaats in 1850. In totaal zijn er 186 hofreizen gemaakt.