142. Nieuw-Amsterdam

Op het net ontdekte eiland ‘Manahatta’ ontstaat vanaf 1609 een levendige bonthandel. De Nederlanders stichten een eigen vestiging op het eiland en noemen die Nieuw-Amsterdam. In 1667 staan de Nederlanders de kolonie af aan de Engelsen in ruil voor hun kolonie Suriname. Nieuw-Amsterdam krijgt de naam New York.