132. Op zoek naar vrouwen

“Wie en weet niet, dat het menschelijck geslacht sonder vrouwen niet bestaen can?”, verzucht gouverneur-generaal Coen hier in deze brief aan de Heren Zeventien. Om Indië tot een succes te maken, zijn Nederlandse vrouwen hard nodig. In 1610 varen de eerste meisjes naar Indië om er te trouwen met een Europese man en een gezin te stichten. Over het gedrag van de meisjes die later naar Indië komen, zijn gouverneur-generaal Both en zijn opvolger Coen niet erg te spreken:
“Want die vrouwen comende uut het vaederlant hebben van jonck op in de bordeelen geseten, ende en connen noch en willen wassen, naeyen ofte yets doen”, zo verzucht Pieter Both. Rond 1650 stoppen de Heren Zeventien dan ook met het sturen van vrouwen overzee.