130 – Vrouwen voor Indië

De vrouwen die in 1622 aan boord van het schip Leyden naar Indië afreizen, maken deel uit van een plan van Coen. Hij heeft een Nederlandse volksplanting in Indië voor ogen. Dat plan loopt op niets uit. Uiteindelijk besluiten de Heren XVII om zich niet meer met huwelijks- of bevolkingspolitiek bezig te houden. Het gevolg daarvan is dat in de eeuwen erna een gemengde samenleving ontstaat, waarin Europese mannen relaties aangaan met Aziatische vrouwen, vaak tot slaaf gemaakten. Sommige vrouwen slagen erin te trouwen en op te klimmen in de koloniale samenleving. De status van de meeste vrouwen en hun kinderen is echter wankel. Tot ongenoegen van de predikanten leven veel mannen zonder te trouwen in concubinaat. Als de man terugkeert naar Europa blijven deze Aziatische vrouwen vaak onverzorgd achter.