13. Grootboek van de opperboekhouder

Elk van de zes kamers van de VOC heeft een opperboekhouder in dienst. Bij de kamers van Amsterdam en Zeeland krijgt hij assistentie van een aantal klerken. De opperboekhouder houdt niet alleen het grootboek en het journaal bij, maar ook de inschrijfregisters en de overdrachten van de VOC-aandelen. In dit grootboek noteert de opperboekhouder van de kamer Amsterdam gegevens van allerlei financiële handelingen van de compagnie. Die informatie is geordend op naam, op handelsproduct of op het doel waaraan het geld is besteed.

Het VOC-archief bevat een geweldig aantal van dit soort grootboeken, maar ook journaals, kasboeken en balansen; samen een schat aan informatie over de financiële administratie van de VOC. Iedereen die daar onderzoek naar wil doen, kan deze documenten op de studiezaal van het Nationaal Archief doorbladeren.