129. Bedrijfsplan

Al in 1614 zet Jan Pieterszoon Coen zijn visie op een VOC-imperium in Azië op papier. Hij wil handelsmonopolies afdwingen met geweld, kolonies stichten en meer bemoeienis met de handel tussen Aziatische landen. Coen is op dat moment nog boekhouder-generaal in Bantam en Jayakarta, maar stuurt zijn bedrijfsplan rechtstreeks naar de Heren Zeventien. Later, als hij gouverneur-generaal is geworden, kan Coen zijn ideeën in praktijk brengen.