128 – Gruwelijke verovering

Na de gewelddadige verovering van Makassar in 1667 laat Cornelis Speelman duizenden mensen gevangen nemen en hen als slaaf verkopen. Daarmee sluit hij aan bij een gebruik dat al voor de komst van de VOC naar Azië daar wijdverbreid is. Tijdens het bewind van de VOC worden honderdduizenden mensen tot slaaf gemaakt en verkocht. Niet alleen hoog geplaatste VOC-functionarissen, ook het lagere personeel en vrije burgers houden tot slaaf gemaakten. Die werken soms in de huishouding maar worden ook verhuurd op suikerplantages en voor de bouw van vestingwerken. Zo brengen zij geld in het laatje van hun eigenaars.