125 – Een nieuwe tekst voor Coen

Aan het einde van de 19e eeuw krijgen de plannen voor een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in zijn geboortestad Hoorn vorm. Alhoewel er dan al enkele kritische geluiden klinken, is het beeld bij de onthulling in 1893 redelijk onomstreden. De stad is trots op zijn meest beroemde zoon.
Hierin is zeker de afgelopen jaren grote verandering gekomen. Een andere kijk en verschillende invalshoeken op de geschiedenis hebben ons een veel genuanceerder beeld opgeleverd. Hoe ga je met dit soort persoonsverheerlijking om als de ‘held’ een uiterst gewelddadige man blijkt te zijn? Of een slavenhandelaar? Het kan betekenen dat voormalige helden letterlijk van hun voetstuk vallen. In Hoorn is na een uitvoerige en soms verhitte discussie besloten om het standbeeld van Coen te laten staan, maar tegelijkertijd om het begeleidende tekstbordje te vervangen. De nieuwe tekst doet meer recht aan alle aspecten van het optreden van Coen, en toont dus ook zijn gewelddadige gezicht.

Discussies zoals die in Hoorn zijn er ook over andere standbeelden van controversiële figuren in binnen- en buitenland. Daarbij staan degenen die vinden dat je de beelden in tact moet laten, omdat ze deel uitmaken van de geschiedenis tegenover degenen die vinden dat dergelijke standbeelden uit de openbare ruimte verwijderd moeten worden, omdat ze kwetsend zijn voor grote groepen mensen en historische personen die dat niet verdienen hiermee onterecht een podium krijgen.