122. Toch op de planken

Pas in 1986 – 55 jaar na verschijning – vindt de eerste toneeluitvoering van Slauerhoffs toneelstuk plaats. Tot die tijd is opvoering door meerdere burgemeesters steeds verboden of afgeraden. Wel zendt de VPRO in 1969 ‘Jan Pietersz Coen’ uit; een bewerking van Slauerhoffs stuk door Jan Blokker.