12 – VOC-octrooi

Met het octrooi van 1602 geeft de Staten-Generaal het alleenrecht op de Nederlandse handel met Azië aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
Wat opvalt is dat het octrooi niet alleen over handel gaat. De VOC mag verdragen sluiten met vorsten en militair optreden als dat voor het veiligstellen van de handel nodig is. De VOC handelt soms als een staat in de gebieden waar zij actief is: het houdt er een eigen leger op na, het richt rechtbanken op en oefent daarmee gezag uit over de verschillende bevolkingsgroepen. Het merendeel van het VOC-personeel in Azië bestaat dan ook uit soldaten en bestuurders, niet uit kooplieden.