119 – Familieportret van Rijcklof Volckertsz van Goens

Op het portret van de familie van gouverneur Rijcklof van Goens staat ook een Javaanse bediende. Of het een tot slaaf gemaakte Javaan is en hoe hij heet is niet bekend. Dat is het lot van veel inheemse personages die, vaak in dienende posities, op tekeningen en schilderijen voorkomen. Als we met andere ogen kijken naar al deze schilderijen en tekeningen, zien we ook letterlijk die andere wereld opdoemen, die van de tot slaaf gemaakten en bedienden. Over hen weten we nog heel erg weinig.