116 – Moordenaarsbaai

De gewelddadige botsing tussen de bemanning van Abel Tasman en de Maori in wat nu Golden Bay is, vloeit waarschijnlijk voort uit een misverstand.

Kennis van de gewoonten en gebruiken van de volken waarmee de VOC in aanraking komt, is daarom ook voor de compagnie van belang. In scheepsjournaals en andere (reis)verslagen komen we die informatie dan ook vaak tegen. Die opmerkingen geven bovendien een heel duidelijk inzicht in de beoordeling van bevolkingsgroepen door het VOC-personeel. Dat soort, meestal negatieve, kwalificaties gaan soms een eigen leven leiden en blijven daardoor hardnekkig. Die historische beeldvorming van ‘de ander’ heeft vaak nog naweeën tot op de dag van vandaag.