11. Samenwerken

Met dit document komt een einde aan de onderlinge concurrentie van de voorcompagnieën. Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt heeft zich er hard voor gemaakt. In de overeenkomst spreken de voorcompagnieën af in het vervolg samen te werken in één bedrijf. De toekomst is aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

-> Om de route te vervolgen, loopt u naar het document in het midden van de ruimte op de gouden tafel.